20 Bībeles viktorīnas jautājumi un atbildes Ganas jauniešiem

FAKTI UN DZĪVES PĀRSKATĪJUMI

Bībele ir svēta grāmata, ko kristieši izmanto, lai uzzinātu vairāk par savu radītāju un to, kas no viņiem kā kristiešiem tiek gaidīts. Papildus tam, ka Bībele ir svēta grāmata, to sauc arī par vēstures grāmatu, jo tajā galvenokārt ir runāts par pagātnes notikumiem. Ne visiem ir iespēja apgūt visu, kas Bībelē ir ietverts. Tomēr ir vairākas metodes, ko cilvēki izmanto, lai iepazītos ar Bībeli. Viena no metodēm, ko Kristiāns izmanto, lai apgūtu Bībeli, ir Bībeles viktorīnas jautājumi un atbildes, atmiņas panti un daudz kas cits. Tālāk ir minēti daži Bībeles viktorīnas jautājumi un atbildes, kas palīdzēs jums uzzināt vairāk par Bībeli.  Bībeles viktorīnas jautājumi un atbildes jauniešiem
Avots: Pinterest

Bībeles viktorīnas jautājumi un atbildes bērniem

Bērniem ir daudz Bībeles viktorīnas jautājumu un atbilžu, ko varat izmantot svētdienas skolas nodarbībās vai mājās, lai atcerētos savus bērnus. Tālāk ir minēti daži no vienkāršiem Bībeles viktorīnas jautājumiem un atbildēm, par kuriem jums vajadzētu zināt.Izlasi arīEs mēdzu gulēt savā automašīnā ar tikai 35 $ – Stīvs Hārvijs video stāsta, ka cīnās ar pagātni; iedveš fanus savās sajūtās

LASI ARĪ : Ganas māsu intervijas jautājumi un atbildes uz tiem 20181. J. Kādus putnus Noa izsūtīja no šķirsta?

A. Balodis un krauklis.

2. J. Kas bija Boasa sieva?A. Rūta.

3. J. Kāda bija Caķeja profesija?

A. Viņš bija nodokļu iekasētājs.4. J. Kāds bija Jēzus pirmais brīnums?

A. Viņš pārvērta ūdeni vīnā.5. J. Nosauciet upi, kurā Jēzus tika kristīts.

A. Jordānijas upe.6. J. Kāda bija ķēniņa Zālamana lielākā dāvana?

A. Gudrība.7. J. Džozefam bija brālis. Kā viņu sauca?

A. Bendžamins.

8. J. Kā sauca to dāmu, kura atrada Mozu upē, kad viņš bija zīdainis?

A. Faraona meita.

9. J. Kā sauca Ābrahāma brāļadēlu, ar kuru viņš ceļoja?

Daudz.

10. J. Kas bija Kaina un Ābela vecāki?

Izlasi arī

Vairāk nekā 70 dziesmu par nāvi, lai palīdzētu jums tikt galā ar tuva cilvēka zaudējumu

A. Ieva un Ādams

11. J. Cik brāļu un māsu bija Jāzepam?

A. Vienpadsmit brāļi un viena māsa.

12. J. Cik grāmatu ir Bībelē?

A. Vecajā Derībā ir 39 grāmatas, savukārt Jaunajā Derībā ir 27 grāmatas. Kopā 66 grāmatas Bībelē.

13. J. Kurš bija otrais Izraēlas ķēniņš?

Deividam.

14 J. Kādu zīmi Dievs deva pēc plūdiem, kas pierādīja, ka Viņš nekad neiznīcinās zemi ar plūdiem?

A. Nopūta bija varavīksne.

15. Kur Mozus saņēma desmit baušļus?

A. Sinaja kalnā.

16. J. Kas notika ar Lata sievu, kad viņa kļuva ziņkārīga un paskatījās uz iznīcību, kas notika Sodomā un Gomorā?

A. Viņa pārvērtās par sāls stabu.

17. J. Nosauc divus Vecās Derības vīrus, kuri kopā ar Jēzu parādījās Apskaidrošanās kalnā.

Izlasi arī

Kas ir Šemāras Mūras sieva? Vai aktierim ir bērns?

A. Tie bija Mozus un Elija.

18. J. Cik vecs bija Ābrahāms, kad Sāra dzemdēja Īzāku?

A. 100 gadi.

19. J. Kas nodeva Jēzu?

A. Jūda Iskariots.

20. J. Kas nogalināja Goliātu?

Deividam.

  Bībeles viktorīnas jautājumi un atbildes jauniešiem
Avots: SMYM

Vispārīgi Bībeles viktorīnas jautājumi un atbildes

Ir vairāki vispārīgi Bībeles viktorīnas jautājumi un atbildes jauniešiem un pieaugušajiem, kas varētu palīdzēt cilvēkiem uzzināt vairāk par Bībeli. Šeit ir daži no vispārīgajiem Bībeles viktorīnas jautājumiem un atbildēm, ko jūs varētu izmantot, lai uzzinātu vairāk par Bībeli.

1. J. Kas bija liecinieks tam, ka Elija tika uzņemta debesīs?

A. Elīsa.

2. J. Kas paziņoja par Jāņa Kristītāja dzimšanu?

A. Eņģelis Gabriels.

3. J. Kādā vecumā Dāvids tika svaidīts par Israēla ķēniņu?

A. 30 gadu vecumā.

4. J. Kādā vecumā Ādams aizgāja no dzīves?

A. 130 gadi.

5. J. Kāds uzdevums Jēkabam tika dots, lai apprecētu Reičelu?

Izlasi arī

Zionfelix: 10 lietas, kas jums jāzina par emuāru autori

A. Viņam bija jākalpo Lābanam četrpadsmit gadus.

6. J. Cik ilgi Jona atradās vaļa vēderā?

A. Viņš pavadīja trīs dienas un trīs naktis.

7. J. Nosauciet garāko vārdu Bībelē.

A. Maheršalabašbazs.

8. J. Nosauciet pirmo Izraēlas ķēniņu.

A. Sauls.

9. J. Kas bija Dāvida tēvs?

A. Džesija.

10. J. Nosauciet instrumentu, ar kuru Simsons nogalināja tūkstoš filistiešu Lehijā.

A. Viņš izmantoja ēzeļa žokļa kaulu.

11. J. Kas paziņoja par Cakarijas dzimšanu?

A. Eņģelis Gabriels.

12. J. Kā sauc Izraēlas ķēniņu, kurš tronī palika visīsāko laiku un cik ilgi tas bija?

A. Karalis Zimri tronī palika septiņas dienas.

13. J. Kā sauca Ābrahāma sievu pēc viņa pirmās sievas nāves?

A. Keturah.

14. J. Cik dēlu bija Ādamam un Ievai?

A. Viņiem bija trīs dēli, proti: Kains, Ābels un Sets

Izlasi arī

Adom FM vadītāji - Pilni vārdi un fotogrāfijas

15. J. Cik cilvēku Jēzus paēdināja, izmantojot tikai piecas maizes klaipus un divas zivis?

A. 5000 cilvēku.

16. J. Kādā vecumā Mozus nomira?

A. 120 gadi.

17. J. Kā sauca Kaina dibināto pilsētu?

A. Ēnohs.

18. J. Kas bija Jezebeles vīrs?

A. Ahabs.

19. J. Nosauciet divas pilsētas, kuras 1. Mozus grāmatā iznīcināja Dievs.

A. Sodoma un Gomora

20. J. Kurš atteicās paklanīties Hamana priekšā?

A. Mordohajs.

LASI ARĪ : Kas ir Lieldienas? Nozīme, izcelsme un vēsture

Bībeles viktorīnas jautājumi un atbildes ar atsaucēm

  Bībeles viktorīnas jautājumi un atbildes jauniešiem
Avots: No Greater Joy Ministries

Ir vairāki Bībeles viktorīnas jautājumi un atbildes ar atsaucēm, kas palīdzēs jums uzzināt vairāk par to, ko Bībele piedāvā. Šeit ir daži no tiem.

1. J. Nosauciet pēdējo sērgu, kas uzbruka Ēģiptei.

A. Tā bija pirmdzimtā nāve. (2. Mozus 12:29)

2. J. Kāds bija kopējais apustuļu skaits, ko Jēzus izvēlējās?

A. 12. (Lūkas 6:13)

Izlasi arī

Gudri jautājumi: pārbaudiet, cik gudrs esat

3. J. Nosauciet koku, kurā Caķejs uzkāpa, lai redzētu Jēzu, kad Viņš iegāja Jērikā.

A. Viņš uzkāpa platānas kokā (Lūkas 19:1-4)

4. J. Nosauciet pirmo Izraēlas karali.

A. Sauls.

5. J. Kāda veida koks tika izmantots Noasa šķirsta projektēšanai?

A. Gofers Vuds (1. Mozus 6:14)

6. J. Ar ko Bībelē runāja ēzelis?

A. Bileāms. (Numuri 22:22-35)

7. J. Nosauciet garāko nodaļu Bībelē.

A. Psalmi 119, kurā ir simts septiņdesmit seši panti.

8. J. Kas bija Jēkaba ​​un Ēsava vecāki?

A. Īzaks un Rebeka. (1. Mozus 25:19)

9. J. Nosauciet īsāko pantu Bībelē.

A. (Jāņa 11:35) (Jēzus raudāja)

10. J. Kādā vecumā Ādams nomira?

A. Simts trīsdesmit gadi (1. Mozus 5:3)

11. J. Kur Mozus tika apglabāts pēc viņa nāves?

A. Viņš tika likts mierā Moāba zemē. (5. Mozus 34:6)

12. J. Kādā vecumā Noa bija plūdu laikā?

Izlasi arī

Satriecoši blondīņu joki, viens laineris: Top 250

A. Viņš bija 600 gadus vecs. (1. Mozus 4:6)

13. J. Kādā vecumā Mozus nomira?

A. 120 gadi (5. Mozus 34:7)

14. J. Kurš no Jāzepa brāļiem ieteica viņu iemest bedrē, nevis nogalināt?

A. Rūbens. (1. Mozus 37:21-22)

15. J. Kā sauca Jāņa Kristītāja tēvu?

A. Cakarija. (Lūkas 1:13)

16. J. Kas bija tie trīs cilvēki, kas nepaklausīja ķēniņa Nebukadnēcara prasībām?

A. Tie bija Sadrahs, Mešahs un Abednego. (Daniēla 3:19)

17. J. Nosauc piekto mēri, kas uzbruka Ēģiptei.

A. Dzīvnieku nāve. (Exodus 7-12 KJV)

18. J. Kas bija Ārona un Mozus māsa Exodus grāmatā?

A. Mirjama. (2. Mozus 15:20)

19. J. Kurš bija Jūdas ķēniņš, kuru skāra spitālība?

A. Uzija. (2. Ķēniņu 15:5)

20. J. Kāds bija Noas lielākais sasniegums?

A. Viņš uzcēla pirmo altāri. (1. Mozus 8:20)

  Bībeles viktorīna
Avots: stsquiz.com

LASI ARĪ : Patiesības vai uzdrīkstēšanās jautājumi mīļotājiem

Vispārējo zināšanu Bībeles viktorīnas jautājumi un atbildes

Izlasi arī

Kas ir uzlecošās zvaigznes Ganas mūzikas industrijā?

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts vispārīgu Bībeles viktorīnas jautājumu un atbilžu saraksts, kas jums būtu jāzina.

1. J. Kura ir gaisma, kas saskaņā ar Bībeli valda dienā?

A. Saule.

2. J. Kāpēc cilvēks tika izsūtīts no Ēdenes dārza?

A. Viņš ēda aizliegto augli.

3. J. Nosauciet Ādama un Ievas pirmo dēlu.

A. Kains.

4. J. Kur Kains devās pēc Ēdenes pamešanas?

A. Viņš aizbrauca uz Nodas zemi.

5. J. Nosauc abas Lameha sievas

A. Zillah un Adah

6. J. Kas Bībelē tika nosaukts par tautu māti?

A. Tu būsi.

7. J. Nosauciet pirmo lietu, ko radījis Dievs

A. Gaisma.

8. J. Kā sauca laivu, kuru Nos uzbūvēja?

A. Šķirsts.

10. J. Kurā dienā tika radīti augi?

Izlasi arī

100 viltīgi jautājumi: vai tu esi ģēnijs?

A. Trešajā dienā.

11. J. Kam Dievs deva desmit baušļus?

A. Mozus.

12. J. Kam viņa tēvs uzdāvināja daudzkrāsu mēteli?

A. Jāzeps.

13. J. Nosauciet jauno zēnu, kurš uzvarēja Goliātu.

Deividam.

14. J. Kā sauca Jēzus tēvu un ko viņš darīja?

A. Viņu sauca Jāzeps, un viņš bija galdnieks.

15. J. Piemini jūras vārdu, ka Jēzus nomierināja vētru.

A. Galilejas jūra.

16. J. Kāds ir svētības citu nosaukums?

A. Kalna sprediķis.

17. J. Kas nodeva Jēzu?

A. Jūda Iskariots.

18. J. Nosauciet pravieti, kuru norija zivs.

A. Jona.

19. J. Mozum bija brālis. Kā viņu sauca?

A. Ārons.

20. J. Piemini piekto bausli.

A. Godiniet savu tēvu un māti.